Development

Uw organisatie en haar HR beleid moet zich steeds sneller aanpassen aan een turbulente omgeving. Dit gaat niet altijd vanzelf; soms is het nodig om afstand te nemen van de dagelijkse praktijk om te kunnen zien welke ontwikkelingen nodig zijn. Wij zijn goed in staat om van een afstand te kijken terwijl we tegelijkertijd betrokken zijn bij uw organisatie. Vanuit een gedegen analyse stellen wij een ontwikkelplan op, vanuit uw strategie en beleid én samen met uw medewerkers. Hierdoor blijft het budget binnen de perken en wordt continuering in de dagelijkse praktijk gewaarborgd, ook wanneer ons werk erop zit. Het uitgangspunt is het resultaat dat u wilt bereiken: ons werk is alleen het middel om er te komen.
U kunt hierbij denken aan onder meer:

  • Toekomstbestendig personeelsbeleid
  • Herstructurering van taken en
    functies
  • HR als Businesspartner
  • Resultaatmanagement
  • Competentiemanagement
  • Verandermanagement
  • Organisatiecultuur
content-img-six