Zorgadvies

J&D Zorgadvies wil organisaties in de zorg ondersteunen bij het vinden van balans tussen een efficiënte bedrijfsvoering en het leveren van de beste zorg met aandacht. Aandacht zowel voor cliënten als medewerkers.

Vanuit passie en ervaring binnen de zorg werd gezocht naar een ontmoeting tussen zorginhoud en organisatieadvies. Binnen J&D Zorgadvies brengen we beide samen. Dit vanuit de wens om binnen de zorg organisaties beter toe te rusten voor huidige en toekomstige ontwikkelingen, Onze visie is dat binnen de zorg mens en organisatie niet te scheiden zijn, al lijken ze soms moeilijk te verenigen. Wij brengen, samen met u, balans binnen uw organisatie.

Wij kennen het belang, zeker in de zorg, van het begrijpen van uw organisatie en wij investeren daar in. Van daaruit kunnen wij u oplossingen bieden die op maat gemaakt zijn voor uw organisatie. Van praktische, zorginhoudelijke trainingen die hun nut bewijzen op de werkvloer tot gedegen HR- en managementadvies in alle lagen van uw organisatie.

Zorgadvies