Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding en -coaching is bedoeld om medewerkers verder te helpen bij

  • problemen in het werk
  • ontwikkeling binnen het werk
  • ontwikkeling naar een volgende functie
  • outplacment

Voor ons is iedere vraag ten aanzien van loopbaanbegeleiding en coaching uniek. Niet alleen is er verschil in de vraag vanuit de hierboven beschreven punten, ook heeft iedere medewerker daarin zijn eigen, specifieke vragen. Daarom is loopbaanbegeleiding en -coaching altijd een vorm van maatwerk.

Uiteraard kunnen we loopbaantrajecten opzetten vanuit een centrale vraag van u als opdrachtgever, maar ook dan zal de invulling gedeeltelijk maatwerk zijn. Alleen daarmee kunnen we recht doen aan de loopbaanvragen  van uw medewerkers. En hen de ondersteuning geven die zij nodig hebben.

Vanuit het verschil in vragen, vloeit ook een verschil in vorm en aanpak voort. In loopbaanbegeleiding en -coaching zetten we dan ook verschillende instrumenten in:

  • Persoonlijke coaching
  • Training op persoonsontwikkeling of vaardigheden/ competenties
  • Groeps- of teamcoaching
  • Onderzoek (vaak een beperkt assessment als start van een traject)

Deze instrumenten kunnen afzonderlijk of in combinatie ingezet worden. Wij hebben de ervaring dat een goed loopbaantraject niet lang hoeft te duren. Wij streven er dan ook naar binnen een korte periode het traject af te ronden. Daarmee is een dergelijk traject zo min mogelijk belastend voor uw medewerker en uw organisatie. Een enkele keer kan echter een wat langer traject nodig zijn. Dit alles zal uiteraard in overleg met zowel de medewerker als de organisatie bepaald worden.