Management en HR

Als u investeert in een training voor HR of management verwacht u een resultaat waarbij de deelnemers ambassadeurs zijn van uw HR instrumenten. Praktische instrumenten die eerlijk en zinvol zijn en die goed uitgelegd, gecommuniceerd en verantwoord kunnen worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Interview- en assessorentraining; in het licht van selectie-, functionering en beoordelingsgesprekken.
  • Competentieontwikkeling in de praktijk; het praktisch implementeren en ontwikkelen van competenties bij uw medewerkers.
  • Resultaatmanagement; het invoeren en onderhouden van een eenvoudig toepasbare functionerings- en beoordelingscyclus.
  • Coachen op competenties; voor leidinggevenden en interne coaches.
  • Loopbaanbegeleiding; het ondersteunen van medewerkers in hun loopbaanontwikkeling.
  • Situationeel leidinggeven; het onderkennen van de eigen voorkeursstijl en het ontwikkelen van aanvullende stijlen.
content-img-six